Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání. Formuláře

Poskytování informací, příjem podání. Formuláře OÚ

Důvod a způsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

50 Kč

kopírování za úplatu: formát A4 jednostranně 

2 Kč

kopírování za úplatu: formát A4 oboustranně

3 Kč

kopírování za úplatu: formát A3 jednostranně

   3 Kč

kopírování za úplatu: formát A3 oboustranně

5 Kč

vidimace a legalizace (ověřování podpisů a listin)

dle zákona

poštovné a jiné poplatky (1 ks) 

   32 Kč

telefonní spojení (mobilní sítě 1 minuta) 

 12 Kč

telefonní spojení (pevná linka 1 minuta)

10 Kč

 

 Formuláře 

 

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejnění informací poskytovaných na žádost ve smyslu ustanovení § 5, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejněno Žadatel Poskytnutá informace
15.03.2010 Business Media CZ, s.r.o. Informace
03.11.2010 Pavla Svobodová Informace
23.03.2015 Business Media CZ, s.r.o. Informace
09.06.2015 Heagl, s.r.o. Informace
16.02.2016 Istav Media, s.r.o. Informace
20.06.2017 Českomoravská světelná s.r.o. Informace
28.06.2017 REMA AOS, a.s. Praha Informace; žádost
21.07.2017 CODES CZ s.r.o. Trutnov Informace
23.8.2017 Kross, s.r.o. Praha Informace; žádost

 

Menu

Vyhledat v textu

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš
Úřední hodiny OÚ
Po 8,00 - 13,00
Út 12,00 - 17,00
St 8,00 - 13,00
Čt 8,00 - 13,00
8,00 - 13,00

Návštěvnost stránek

142109