Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky obce Svídnice

Do vyhlášek, které jsou zde vyjmenované, je možné nahlédnout v úředních hodinách na OÚ Svídnice.
Název vyhlášky
Účinnost
OZV č. 1/2002, kterou se vymezují některé povinnosti držitele psa
26.07.2002
Řád veřejného pohřebiště
17.07.2002
OZV č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
01.01.2002
OZV č. 1/2008 požární řád obce, přílohy 1a, 1b, 1c, 2 09.10.2008
OZV č. 3/2011, o místních poplatcích 01.05.2011
OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2013
Nařízení obce Svídnice č. 1/2014 - Tržní řád 31.05.2014
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Svídnice 11.07.2015
OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 02.03.2016

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

2017
21.2.2017; 25.4.2017 + příloha a; 20.6.2017;
 
2016
 
2015
20.1.2015 + příloha a, b; 14.4.2015 + příloha a, b, cd, e, f, g23.6.2015 + příloha a; 15.9.2015 + příloha a1, a2, b, c27.10.2015 + příloha a, b; 8.12.2015 + přílohy a, a1, a2, a3, b, c
 
 
2014
21.1.2014 + příloha a15.4.2014 + příloha a1, a2, b1, b2, c1, c2, d, e; 24.6.2014 + příloha a; 9.9.2014 + příloha a, b, b1; 7.10.2014 + příloha a; 4.11.2014 - ustavující zasedání + příloha a; 11.11.2014; 9.12.2014 + příloha a, b, c, d, e
 
2013
28.1.2013 + příloha a, b, c, d; 22.4.2013 + a, b, c, d, e, f; 26.6.2013 + příloha a, b; 10.9.2013 + a, b, c; 29.102013 + příloha a3.12.2013 + a, b, c, d
 
2012
10.1.20126.3.2012 + příloha a, b1, b2; 15.5.2012 + příloha a, b; 26.6.2012 + příloha a; 4.9.2012 + příloha a, b; 23.10.2012 +příloha  a; 11.12.2012 + příloha  a, b, c, d, e, f
 
2011
11.1.2011; 8.2.2011; 8.3.2011 + příloha a, b; 12.4.2011 + příloha a1, a2, b10.5.2011 + příloha a, b; 7.6.201130.8.2011 + příloha a, b4.10.2011 + příloha a6.12.2011 + a1a2bcde 
 
2010
9.2.2010; 9.3.2010 + příloha a, b; 13.4.2010 + příloha; 11.5.2010 + příloha a, b, c, d; 8.6.2010 + příloha; 24.8.2010 + příloha a, b; 14.9.2010 + příloha; 12.10.2010 + příloha a, b; 9.11.2010; 7.12.2010 + příloha a,b,c,d
2009
3.2.2009 + příloha; 3.3.2009; 7.4.2009 + příloha ab, c, d; 5.5.2009 + příloha2.6.2009 + příloha; 30.6.2009; 25.8.2009 + příloha a, b6.10.2009 + příloha a, b; 3.11.2009 + příloha; 8.12.2009 + příloha a, bc
2008
2007
2006
 

Oznámení

Menu