Informační SMS

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Hlášení místního rozhlasu 30.5.2023.
31 1 2 3
Rezervace bývalé školy.
4
5 6 7 8 9 10
Rezervace bývalé školy
11
12 13 14 15 16 17
Rezervace bývalé školy
18
19 20 21 22 23 24
Rezervace bývalé školy
Oslava výročí 80. let založení fotbalového klubu TJ Svídnice
25
26 27 28 29 30 1
Rezervace bývalé školy
2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Svídnice

2. Důvod a způsob založení

Obec Svídnice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam spolků v obci:

TJ Svídnice, z.s.
SDH Svídnice, z.s.
Rybník v Lukách, z.s.

SOUSEDÉ, z.s.

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Svídnice
  Svídnice 99
  538 24 Svídnice u Chrudimě

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Svídnice
  Svídnice 99
  538 24 Svídnice u Chrudimě

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 469 670 287

  fax: +420 469 670 287

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.obecsvidnice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Svídnice
  Svídnice 99
  538 24 Svídnice u Chrudimě

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny ou.svidnice@worldonline.cz

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 • 4.8 ID datové schránky

  2pua5gx

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1141653309/0800

6. IČO

00270997

7. DIČ

CZ00270997

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Zveřejněno Poskytnutá informace
15.03.2010 odpověď na informaci ze dne 11.3.2010.pdf
03.11.2010 odpověď na informaci ze dne 27.10.2010.pdf
23.03.2015 odpověď na informaci ze dne 23.3.2015.pdf
10.06.2015 odpověď na informaci ze dne 10.6.2015.pdf
16.02.2016 odpověď na informaci ze dne 16.2.2016.pdf
20.06.2017 odpověď na informaci ze dne 20.6.2017.pdf
20.07.2017 odpověď na informaci ze dne 20.7.2017.pdf
21.07.2017 odpověď na informaci ze dne 17.7.2017.pdf
23.08.2017 odpověď na informaci ze dne 23.8.2017.pdf
01.11.2017 odpověď na informaci ze dne 1.11.2017.pdf
11.3.2019 odpověď na informaci ze dne 27.2.2019
28.8.2019 odpověď na informaci ze dne 26.8.2019.pdf
9.11.2020 odpověď na informaci ze dne 6.11.2020
13.9.2021 odpověď na informaci ze dne 6.9.2021
12.1.2022 odpověď na informaci ze dne 5.1.2022
24.5.2023 odpověď na informaci ze dne 11.5.2023

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: