Informační SMS

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Svoz tříděného odpadu od domů.
1
Rezervace bývalé školy
2
3 4
Hlášení místního rozhlasu 4.6.2024
5 6 7 8
Domácí fotbalové utkání - muži.
9
10 11
Hlášení místního rozhlasu 11.6.2024
12 13 14
Svoz tříděného odpadu od domů.
15
Rezervace bývalé školy
16
17 18
Hlášení místního rozhlasu 18.6.2024.
19 20
Zrušené úřední hodiny na Oú Svídnice.
21
Zrušené úřední hodiny na Oú Svídnice.
22
Rezervace bývalé školy
23
24 25
Hlášení místního rozhlasu 25.6.2024.
26 27 28
Svoz tříděného odpadu od domů.
29
Rezervace bývalé školy
30
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Svídnice

2. Důvod a způsob založení

Obec Svídnice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Svídnice
  Svídnice 99
  538 24 Svídnice u Chrudimě

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Svídnice
  Svídnice 99
  538 24 Svídnice u Chrudimě

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 469 670 287

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.obecsvidnice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Svídnice
  Svídnice 99
  538 24 Svídnice u Chrudimě

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  ou.svidnice@worldonline.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  2pua5gx 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1141653309/0800

6. IČO

00270997

7. DIČ

CZ00270997, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Poskytnuté informace:

Zveřejněno Poskytnutá informace
15.03.2010 odpověď na informaci ze dne 11.3.2010.pdf
03.11.2010 odpověď na informaci ze dne 27.10.2010.pdf
23.03.2015 odpověď na informaci ze dne 23.3.2015.pdf
10.06.2015 odpověď na informaci ze dne 10.6.2015.pdf
16.02.2016 odpověď na informaci ze dne 16.2.2016.pdf
20.06.2017 odpověď na informaci ze dne 20.6.2017.pdf
20.07.2017 odpověď na informaci ze dne 20.7.2017.pdf
21.07.2017 odpověď na informaci ze dne 17.7.2017.pdf
23.08.2017 odpověď na informaci ze dne 23.8.2017.pdf
01.11.2017 odpověď na informaci ze dne 1.11.2017.pdf
11.3.2019 odpověď na informaci ze dne 27.2.2019
28.8.2019 odpověď na informaci ze dne 26.8.2019.pdf
9.11.2020 odpověď na informaci ze dne 6.11.2020
13.9.2021 odpověď na informaci ze dne 6.9.2021
12.1.2022 odpověď na informaci ze dne 5.1.2022
24.5.2023 odpověď na informaci ze dne 11.5.2023

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: