Informační SMS

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
Rezervace bývalé školy
23
24 25 26 27 28 29
Rezervace bývalé školy
30
31 1 2 3 4
Rezervace bývalé školy.
5 6

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva obce Svídnice 

Obecně závazné vyhlášky obce Svídnice

Do vyhlášek, které jsou zde vyjmenované, je možné nahlédnout v úředních hodinách na OÚ Svídnice.
Název vyhlášky
Účinnost
OZV č. 1/2002, kterou se vymezují některé povinnosti držitele psa
26.07.2002
Řád veřejného pohřebiště Svídnice
01.07.2020
OZV č. 1/2008 požární řád obce, přílohy 1a, 1b, 1c, 2 09.10.2008
OZV č. 3/2011, o místních poplatcích - aktualizace 01.05.2011
Nařízení obce Svídnice č. 1/2014 - Tržní řád 31.05.2014
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Svídnice 11.07.2015
OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 02.03.2016
OZV č. 1/2018 o nočním klidu 30.12.2018
OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2020
OZV č. 2/2019 o místních poplatku z pobytu 01.01.2020
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 01.01.2020
OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 06.06.2020
OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze vstupného 06.06.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Usnesení zastupitelstva obce Svídnice

Rok 2020

 

Rok 2019

29.1.20199.4.2019 příloha č.3č.4č.5ač.5b a č.621.5.201925.6.2019 příloha č.317.9.2019 příloha č.3 a č.43.12.2019 příloha č.3č.4č.5 a č.6

Rok 2018

23.10.2018; 11.12.2018 příloha č.2 a č.3

 

Plán rozvoje sportu obce Svídnice

Strategický plán rozvoje sportu v Obci Svídnice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

Plán rozvoje sportu