Informační SMS

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3
Svoz tříděného odpadu od domů.
4
Rezervace bývalé školy
5
6 7 8 9 10 11
Domácí fotbalové utkání - muži.
12
13 14 15 16 17
Svoz tříděného odpadu od domů.
18 19
20 21 22 23 24 25
Rezervace bývalé školy
26
27 28 29 30 31
Svoz tříděného odpadu od domů.
1
Rezervace bývalé školy
2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva obce Svídnice 

Sbírka právních předpisů

Obecně závazné vyhlášky obce Svídnice

Do vyhlášek, které jsou zde vyjmenované, je možné nahlédnout v úředních hodinách na OÚ Svídnice.
Název vyhlášky
Účinnost
OZV č. 1/2002, kterou se vymezují některé povinnosti držitele psa
26.07.2002
Řád veřejného pohřebiště Svídnice
01.07.2020
OZV č. 1/2008 požární řád obce, přílohy 1a, 1b, 1c, 2 09.10.2008
Nařízení obce Svídnice č. 1/2014 - Tržní řád 31.05.2014
OZV č. 1/2018 o nočním klidu 30.12.2018
OZV č.1/2022 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním 23.06.2022
OZV č.1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2024
OZV č.2/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2024
OZV č.3/2023 o místním poplatku z pobytu 01.01.2024
OZV č.4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2024
OZV č.5/2023 o místním poplatku ze psů 01.01.2024
OZV č.6/2023 o místním poplatku ze vstupného 01.01.2024

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech