Informační SMS

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Hlášení místního rozhlasu 30.4.2024
1
Očkování psů proti vzteklině
2 3
Svoz tříděného odpadu od domů.
4
Rezervace bývalé školy
5
6 7
Hlášení místního rozhlasu 7.5.2024
8 9 10 11
Domácí fotbalové utkání - muži.
12
13 14
Hlášení místního rozhlasu 14.5.2024
15
Hlášení místního rozhlasu 15.5.2024
16 17
Svoz tříděného odpadu od domů.
18 19
20 21
Hlášení místního rozhlasu 21.5.2024
22 23 24 25
Domácí fotbalové utkání - muži.
Rezervace bývalé školy
26
27 28 29 30 31
Svoz tříděného odpadu od domů.
1
Rezervace bývalé školy
2
Drobečková navigace

Úvod > Spolky a sdružení > SDH Svídnice > SDH Svídnice, z.s. > Historie SDH

Historie SDH Svídnice

Sbor v obci Svídnice byl založen na ustavující schůzi 20. dubna 1913. Hned na schůzi se přihlásilo17 členů činných a 24 dobrovolných.

Starostou sboru byl zvolen osadní starosta Karel Plíšek ze Sychrova. Velitelem František Kopřiva, jednatelem František Remeš, pokladníkem Josef Pilný, dozorcem náčiní Josef Filip.
Na výborové schůzi v r. 1913 bylo rozhodnuto postavit na svídnické návsi hasičské skladiště a zakoupit první čtyřkolovou stříkačku normální velikosti od firmy Smekal a hadice. Sbor se dále usnesl stát se členem hasičské župy v Nasavrkách.

Hasičská stříkačka

Počátky sboru nebyly lehké. Sbor se musel spoléhat z největší části sám na sebe. Potřebné peníze si opatřoval pořádáním tanečních zábav, koncertů a divadelních představení. První hasičský věneček byl pořádán v hostinci Josefa Chrbolky  ve Svídnici, divadelní hra měla název „Na selském gruntě“.

V roce 1914 byla zřízena při sboru jinošská družina, do které se přihlásilo 9 členů. Tato družina byla později pýchou sboru. V témže roce mladý sbor prodělal svůj první křest, zúčastnil se poprvé záchranných prací při požáru na Práčově.

Světová válka zle řádila i v našem sboru. Členové museli přinést těžké oběti. Hasičský sbor se svým velitelem Františkem Kopřivou se zasloužil o postavení památníku padlých vojínů ve světové válce. Při sboru byla zřízena trojčlenná samaritánská stráž.

V roce 1924 byla zakoupena ruční stříkačka s motorovým pohonem firmy Smekal a dva kusy hadic, tedy co se týkalo technického vybavení řadil se sbor mezi přední sbory hasičské župy nasavrcké.

V roce 1928 v jubilejním roce naší republiky se zřizuje při sboru divadelní soubor. Sbor má v tomto roce 15 členů činných a 40 přispívajících.

V roce 1931 se velitelem sboru stává rolník Jaroslav Šťovíček, Svídnice čp. 20.

Události v roce 1938 zastavily na dlouhý čas práci ve sboru. Za druhé světové války muselo odejít několik členů na nucené práce do Německa. Tím byl sbor ochuzen o mladé členy.
V roce 1939 byly podle nových stanov dosavadní hasičské župy zrušeny a utvořeny okresní hasičské jednoty v hranicích politických okresů.

Na valné hromadě v roce 1940 bylo navrženo postavit novou zbrojnici. Stará zbrojnice již nevyhovovala a byla postavena na vlhkém místě.

Po osvobození začal opět čilý chod sboru. V roce 1948 čítá sbor 108 členů.

Rok 1951 byl ve znamení různých organizačních změn. Sbor byl přejmenován na „Místní jednotu svazu Československých hasičů“. Okrsky a župy byly zrušeny , vystřídaly je okresy a kraje. Sbor se dělil na Jednotu a požární sbor, velitelem se stal br. František Pytlík.

Od roku 1952 zastává funkci velitele br. Josef Víšek.

V roce 1957 přebírá sbor patronát nad JZD Lukavice.

V 60. letech se založil při sboru požární kroužek, který měl 18 děvčat a 19 chlapců. Sbor získává ochranný dekret prvního stupně za vzornou práci místní Jednoty. Sboru byla přidělena TATRA 805.


V 60. letech se založil při sboru požární kroužek, který měl 18 děvčat a 19 chlapců. Sbor získává ochranný dekret prvního stupně za vzornou práci místní Jednoty. Sboru byla přidělena TATRA 805.

V roce 1971 sbor obdržel poděkování od Zemědělského nákupního a zásobovacího závodu v Chrudimi za rychlý a obětavý zásah při likvidaci filtrační věže v bývalém cukrovaru Slatiňany. Dále obdržel děkovný dopis od Východočeských energetických závodů za čerpání vody v suterénu strojovny elektrárny Práčov. Sbor se přihlásil do soutěže o nejlepší sbor v okrese Chrudim.
V roce 1973 byl sboru předán diplom od mezinárodní komise za zachovalou stříkačku, kterou sbor vlastní již od svého založení.


V 80. letech sbor prožívá velké chvíle radosti, ale i řadu těžkých chvil, ze sboru navždy odcházejí věrní a dlouholetí členové paní Blanka Turková, Karel Jirásek, František Kopecký, František Kopřiva a Miroslav Spálenský, který řadu let zastával funkci velitele sboru. Jeho funkci přebírá Miroslav Roztočil.

V letech 1986 – 1988 se začíná z nových mladých členů tvořit nová zásahová jednotka. Založil se opět kroužek mladých požárníků pod vedením br. Josefa Michka a br. Miroslava Roztočila. V 80. letech začal sbor pořádat jako první na okrese na počest členů, kteří navždy opustily řady sboru „Memoriál".

V 90. letech se stává sbor akcionářem hasičské pojišťovny. Sbor navždy opouští dlouholetý a zasloužilý člen sboru br. Josef Víšek, kterého celý okrsek znal pod přezdívkou „generálmajor“ , dále řady opouštějí br. Horák Slávek a br. Kopecký Zdeněk.

Starostou sboru se stává br. Jaroslav Šťovíček, později br. Michek Josef, který tuto funkci zastává do současné doby, strojníkem se stal Milan Šťovíček, pokladníkem Marie Křivská, jednatelem Jitka Vodrážková.

V roce 2003 proběhla oslava u příležitosti 90. výročí od založení sboru (Několik snímků z oslavy - klikněte zde!).

V novém tisíciletí, od roku 2004 se přechází od pořádání „Memoriálů“ k soutěži pod záštitou starosty obce „ O pohár starosty obce Svídnice“. I. ročník této soutěže proběhl 28. 8. 2004 na místním hřišti.

II. ročník soutěže "O pohár starosty obce Svídnice" se uskutečnil dne 27.8.2005. Soutěže se zúčastnily okolní sbory, bylo možno shlédnout ukazky výcviku záchranářských psů . 

rok 2005 soutěž