Informační SMS

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Hlášení místního rozhlasu 30.4.2024
1
Očkování psů proti vzteklině
2 3
Svoz tříděného odpadu od domů.
4
Rezervace bývalé školy
5
6 7
Hlášení místního rozhlasu 7.5.2024
8 9 10 11
Domácí fotbalové utkání - muži.
12
13 14
Hlášení místního rozhlasu 14.5.2024
15
Hlášení místního rozhlasu 15.5.2024
16 17
Svoz tříděného odpadu od domů.
18 19
20 21 22 23 24 25
Rezervace bývalé školy
Domácí fotbalové utkání - muži.
26
27 28 29 30 31
Svoz tříděného odpadu od domů.
1
Rezervace bývalé školy
2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecní symboly

Obecní symboly

Zastupitelstvo obce Svídnice projednalo a schválilo na svém zasedání dne 4.10.2011 návrhy obecních symbolů - znaku a vlajky. Osm variant návrhů, které byly zpracovány dle heraldických pravidel pro tvorbu nových obecních symbolů, vytvořil postupně heraldik ing. Milan Daněk - heraldická kancelář "JIHOČESKÝ HEROLD" České Budějovice. Jako nejvhodnější byla schválena varianta č. 6-1.

Dne 11.10.2011 podala obec Svídnice jménem starosty ing. Romana Kašpara Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky žádost o udělení práva vlastnit a užívat znak a vlajku.       příloha č. 1

Dne 15.2.2012 bylo dopisem předsedou podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Zdeňkem Bezecným, Ph.D. obci oznámeno, že symboly v navrhované podobě byly doporučeny k udělení.

Rozhodnutím č.j. 4711/2012 předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslavy Němcové ze dne 17.4.2012 o udělení znaku a vlajky v souladu s § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) a § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny PČR, ve znění pozdějších předpisů, byly obci Svídnice uděleny obecní symboly - znak a vlajka.     příloha č. 2

Slavnostního předání dekretu o udělení znaku a vlajky naší obci předsedkyní Poslanecké sněmovny PČR Miroslavou Němcovou se dne 17.4.2012 zúčastnil starosta obce ing. Roman Kašpar a místostarostka obce Jana Novotná.     viz fotogalerie v sekci obecní symboly    

Dne 24.8.2013 byly obecní symboly posvěceny. Svěcení obecních symbolů bylo součástí oslav 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Svídnici.

Jako zhotovitel obecních symbolů - znaku a vlajky, byla vybrána zastupitelstvem obce firma Zdena Vítová Hradec Králové.     foto znak      foto vlajka

Znak

znakŠtít šikmo vlnkovitě dělený stříbrně s kosmo postavenou větvičkou svídy krvavé s plody v přirozené barvě a modře se zlatou mušlí.

Znak obsahuje jako dominantní symbol větvičku svídy krvavé s plody v přirozené barvě vyjadřující název obce, která vznikla na území, kde řeka Chrudimka tekla "mezi svídami". Dominantní symbol je doplněn šikmým dělením štítu a modrou barvou, které vyjadřují řeku Chrudimku, u které se oba sídelní celky obce Svídnice, tedy Svídnice a Práčov nacházejí. Dalším doplňujícím symbolem je mušle, která připomíná kostel zasvěcený sv. Jakubovi (mušle je atributem sv. Jakuba), který stojí v místní části Práčov.

Vlajka

VlajkaList šikmo vlnkovitě rozdělen bíle s kosmo postavenou větvičkou svídy krvavé s plody v přirozené barvě a modře se žlutou mušlí.

Návrh vlajky vychází ze znaku a obsahuje symboly a barvy ve znaku obsažené. Vlajka je heraldická, to znamená, že symboly v ní jsou přeneseny ze znaku ve stejném postavení.

Návrhy zpracování znaku a vlajky obce Svídnice (osm variant)

Varianty 1 - 4

Varianta 5

Varianty 6-1; 6-2; 7