Informační SMS

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Hlášení místního rozhlasu 30.5.2023.
31 1 2 3
Rezervace bývalé školy.
4
5 6 7 8 9 10
Rezervace bývalé školy
11
12 13 14 15 16 17
Rezervace bývalé školy
18
19 20 21 22 23 24
Rezervace bývalé školy
Oslava výročí 80. let založení fotbalového klubu TJ Svídnice
25
26 27 28 29 30 1
Rezervace bývalé školy
2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecní symboly

Obecní symboly

Zastupitelstvo obce Svídnice projednalo a schválilo na svém zasedání dne 4.10.2011 návrhy obecních symbolů - znaku a vlajky. Osm variant návrhů, které byly zpracovány dle heraldických pravidel pro tvorbu nových obecních symbolů, vytvořil postupně heraldik ing. Milan Daněk - heraldická kancelář "JIHOČESKÝ HEROLD" České Budějovice. Jako nejvhodnější byla schválena varianta č. 6-1.

Dne 11.10.2011 podala obec Svídnice jménem starosty ing. Romana Kašpara Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky žádost o udělení práva vlastnit a užívat znak a vlajku.       příloha č. 1

Dne 15.2.2012 bylo dopisem předsedou podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Zdeňkem Bezecným, Ph.D. obci oznámeno, že symboly v navrhované podobě byly doporučeny k udělení.

Rozhodnutím č.j. 4711/2012 předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslavy Němcové ze dne 17.4.2012 o udělení znaku a vlajky v souladu s § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) a § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny PČR, ve znění pozdějších předpisů, byly obci Svídnice uděleny obecní symboly - znak a vlajka.     příloha č. 2

Slavnostního předání dekretu o udělení znaku a vlajky naší obci předsedkyní Poslanecké sněmovny PČR Miroslavou Němcovou se dne 17.4.2012 zúčastnil starosta obce ing. Roman Kašpar a místostarostka obce Jana Novotná.     viz fotogalerie v sekci obecní symboly    

Dne 24.8.2013 byly obecní symboly posvěceny. Svěcení obecních symbolů bylo součástí oslav 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Svídnici.

Jako zhotovitel obecních symbolů - znaku a vlajky, byla vybrána zastupitelstvem obce firma Zdena Vítová Hradec Králové.     foto znak      foto vlajka

Znak

znakŠtít šikmo vlnkovitě dělený stříbrně s kosmo postavenou větvičkou svídy krvavé s plody v přirozené barvě a modře se zlatou mušlí.

Znak obsahuje jako dominantní symbol větvičku svídy krvavé s plody v přirozené barvě vyjadřující název obce, která vznikla na území, kde řeka Chrudimka tekla "mezi svídami". Dominantní symbol je doplněn šikmým dělením štítu a modrou barvou, které vyjadřují řeku Chrudimku, u které se oba sídelní celky obce Svídnice, tedy Svídnice a Práčov nacházejí. Dalším doplňujícím symbolem je mušle, která připomíná kostel zasvěcený sv. Jakubovi (mušle je atributem sv. Jakuba), který stojí v místní části Práčov.

Vlajka

VlajkaList šikmo vlnkovitě rozdělen bíle s kosmo postavenou větvičkou svídy krvavé s plody v přirozené barvě a modře se žlutou mušlí.

Návrh vlajky vychází ze znaku a obsahuje symboly a barvy ve znaku obsažené. Vlajka je heraldická, to znamená, že symboly v ní jsou přeneseny ze znaku ve stejném postavení.

Návrhy zpracování znaku a vlajky obce Svídnice (osm variant)

Varianty 1 - 4

Varianta 5

Varianty 6-1; 6-2; 7